1 SORU – 1 CEVAP

SORU:

Diş Hekimi Bayan (B), 2018 takvim yılında özel muayenehanesinde diş tedavisi hizmeti vermektedir. Bayan (B)’ nin POS Cihazından yapmış olduğu tahsilâtları için serbest meslek makbuzu düzenlemesine gerek var mıdır?

CEVAP:

379 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ uyarınca;

Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş yerlerinde bu Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucularından (bundan böyle POS -Point of Sale- olarak anılacaktır) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. Eğer bu tebliğe uygun Pos cihazından bir Pos fişi düzenlenmişse bu hizmet için yeni bir “Serbest Meslek Makbuzu” tanzim edilmesine gerek bulunmamaktadır.

POS cihazları tarafından üretilen belgelerin Vergi Usul Kanununa göre serbest meslek makbuzu sayılabilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir.

a) Ek 3’teki örnekte belirtildiği şekilde belge üzerinde; mükellef bilgileri, tarih, saat, sıra no, hizmetin cinsi, vergi dahil tutarı vb. bilgiler ve “Bu belge V.U.K. uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir.” ibaresi yer alacaktır.

b) POS’lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecektir.

Ancak şekil ve muhtevası itibariyle aşağıdaki örneğe uygun olmayan POS fişleri, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş belge hükmünde sayılmayacaktır.

Mükelleflerin işyerinde bu tebliğe uygun POS cihazlarını kullanarak bahsi geçen POS Fişlerini kullanıyor olmaları “Serbest Meslek Makbuzu” düzenleme mecburiyetini kaldırmamaktadır. Yani kredi kartı kullanılmaksızın (nakit, çek, havale gibi) ödeme yöntemleri ile tahsil ettikleri hizmetler için Vergi Usul Kanunu’ na göre serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadırlar.

Sonuçta; Diş Hekimi Bayan (B)’ nin kredi kartı tahsilatları yukarıda bilgileri verilen 379 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine uygun ise, serbest meslek makbuzu düzenlemesine gerek yoktur.

UYARI: Yayınlanan köşe yazısı veya haberin tüm hakları yazara ve www.verginame.com sitesine aittir.  ” www.verginame.com ” internet sitesi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here