İSLAMAFOBİ VE EKONOMİYE ETKİLERİ İLE TÜRKİYE’NİN YAPMASI GEREKENLER ÜZERİNE ÖNERİLER

İslamafobi kelimesinin kısa bir şekilde tanımı yapılacak olursa, “Anti- Müslüman Irkçılığı” olarak tanımlanabilecektir. Bu tanımın dayanağı ise Birleşmiş Milletlerin genel ırkçılık tanımına dayanmaktadır.

Daha uzun bir tanımlaması ise Farah Elahi ve OmarKhan tarafından yayınlanan “ Islamophobia: Still a chaalengefor us all ” makalesinde kısaca “ İslamafobinin müslümanlara karşı sosyal yaşamlarında bireysel özgürlükler, politik, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda dışlama, ayrıştırma..” olarak tanımlanmıştır.[1]

İslamafobinin ne olduğu konusunu kısaca açıkladıktan sonra, bunun özelliklede ülkemiz ekonomisine olan etkisine değinmek yerinde olacaktır. Nitekim geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör saldırısı ve bu hain saldırının görüntüleri islamafobiyi ülkemiz açısından yeniden gündeme getirmiştir.

Türkiye’nin coğrafi olarak Hristiyan ve Müslüman medeniyetlerin ortasında bulunması, ülkemizin ticaretinin doğu ve batı olarak iki ayrı medeniyete yönelmesine sebebiyet vermektedir. Bir tarafta, Batı Dünyası dediğimiz ve toplumunun çoğunun Hristiyanlardan oluşan bir toplumla ticaret yapmakta iken diğer tarafta ise Doğu Medeniyeti denilen Müslümanlardan oluşan bir toplum ile ticaret yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’ nin son 5 yıllık, ülke gruplarına göre ihracat rakamlarına bakıldığında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aşağıdaki verilere ulaşılmıştır.

Ülke grubu 2018 2017 2016 2015 2014
A-Avrupa Birliği

(AB 28)

%50,0 %47,1 %48,0 %44,5 %43,5
B-Türkiye Serbest Bölgeleri %1,3 %1,3 %1,3 %1,3 %1,4
C-Diğer ülkeler %48,7 %51,7 %50,8 %54,2 %55,1
Toplam (A+B+C) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin son 5 yıllık, ülke gruplarına göre ithalat rakamlarına bakıldığında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aşağıdaki verilere ulaşılmıştır.

Ülke grubu 2018 2017 2016 2015 2014
A-Avrupa Birliği

(AB 28)

%36,2 %36,4 %39,0 %38,0 %36,7
B-Türkiye Serbest Bölgeleri %0,6 %0,7 %0,7 %0,6 %0,5
C-Diğer ülkeler %63,2 %62,9 %60,3 %61,4 %62,8
Toplam (A+B+C) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

       

Yukarıdaki veriler toplu olarak değerlendirildiğinde Türkiye Ekonomisinin dış ticareti büyük manada Avrupa Birliği ülkeleri ile olduğu, ithalatında ise Diğer Ülkelerin (Çin) ağır basması Türkiye Cumhuriyetinin kararlarında stratejik düşünmesi gerektiğini göstermektedir. 

Türkiye’nin dış ticaretinin büyük çoğunluğunun Avrupa ülkelerine ve Uzak Doğu ülkelerine yapılması, gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek bir din ittifakı sonucunda Türkiye ekonomisine büyük etkisinin olacağı açıktır.

Globalleşen Dünyada ülkelerin din, ırk, dil, mezhep ayrımı olmaksızın ticaret ve bilgi alışverişi yapılabileceği düşünülse de, kendi dininden olanlara duyulan bir sempati ve empati dış ticaret yapan ülkeler arasında bir pozitif farkın ortaya çıkmasına sebep olacaktır.

Samuel Huntinton’ın -“Medeniyetler Çatışması” tezinde, ülkelerin daha çok bir para birimi ve ticaret bölgeleri kapsamında birleşmektense bir din ittifakı biçiminde örgütleneceklerini öngörmektedir. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Yeni Zelanda da yaşanan hain saldırıda hem Müslüman karşıtlığı hem de bir Türk karşıtlığına yönelik bir saldırı olduğu ortaya çıkmıştır.

Emperyalist Batı’nın dünyada İslam karşıtı bir propaganda izleyerek kendi iç politikalarına, ekonomilerine ve uluslararası ilişkilerine bir zemin hazırlamak için hayali bir düşman yaratması gibi takdire değer bir yeteneği vardır.

Kuran-ı Kerim Al-i İmran Suresinde biz Müslümanlara ‘Dağılıp ayrılmayın’, Enfal süresinde ‘birbirinize düşmeyin’, Şura Suresi’nde ise ‘haklarına saldırıldığı zaman, birlik olup karşı koyun’ demesine rağmen Cumhurbaşkanımız dışında, diğer Müslüman ülkelerinden liderler söz konusu ayetleri sahiplenmemiştir.

Ekonomik ve din ittifakı açısından Dünya’ da Türkiye’nin yalnız bırakıldığı hiç kuşkusuz ortadır. Ancak ülkemizin Dünya’da ortaya çıkan din ittifakında manevi olarak gücü ve oluşturulacak olası ittifaklarda ise öncülük edebilme kapasitesi vardır. Ancak bu tarz kutuplaşmalar ne Türkiye Cumhuriyeti’nin ne de diğer dünya ülkelerin uluslar arası ticaret açısından isteyeceği veya karına olan bir durum değildir.

Burada Türkiye Cumhuriyeti’nin yapması gereken eylemler ise, uluslararası ilişkilerde din ittifakını ortaya çıkarmaksızın hem doğu hem de batı ile tarafsız bir köprü kurması, bunu yaparken de kendi kimlik ve benliğini kaybetmeyecek hassasiyette davranmalıdır.

Ekonomik açıdan ise uluslararası piyasada kendi ayakları üzerinde sağlam bir şekilde durabilmek için katma değerli ürünler üretmek, markalar yaratmak, fikri ve sınai eserlerle patentler oluşturmak çabasında olmalıdır. Gerçekleşecek yapısal değişimler, yenilik ve girişimler ile globalleşen dünyada din üzerinden veya diğer kutuplaşmaların önemsizleşeceği aşikârdır. Böylece dil, din, ırk, mezhep ayrımları olmaksızın Türkiye Cumhuriyetine ve Türkiye Cumhuriyetinin üretmiş olduğu değerlere ve ürünlere karşı talep artışı yaşanacaktır.

Nitekim Türkiye iki ayrı Dinler Medeniyetinin beşiğinde olup, bu medeniyetleri harmanlayıp, buradaki bereketi ve nimetleri ticari hayatta iyi değerlendirip dili, dini, mezhebi ve etnik kökeni ne olursa olsun kendine özgü, yurtdışı talep esnekliği birden büyük olan mal ve hizmetler üretip, ürettiği mal, hizmet ve ürünler ile ön plana çıkmaya gayret göstermelidir. Bir veya birden fazla Türkiye Markası üreterek, bu markaların dünya da vazgeçilmez olarak kullanılmasını sağlamalıdır.

Hazırlayanlar: – Süleyman Onur KAYALI (Vergi Müfettişi)

                        – Berkay CİHAN (Vergi Müfettişi)

[1] İslamophobia is anydistinction, exclusionorrestrictiontowards, orpreferenceagainst, Muslims(orthoseperceivedto be Muslims) that has thepurposeoreffect of nullifyingorimpairingtherecognition, enjoymentorexercise, on an qualfooting, of humanrights an fundamentalfreedoms in thepolitical, economic, social, culturaloranyotherfield of public

NOT: Bu makalede yer alan görüşler yazarların kişisel görüşleri olup Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın resmi görüşleri değildir.
UYARI: Yayınlanan köşe yazısı veya haberin tüm hakları yazara ve www.verginame.com sitesine aittir.  ” www.verginame.com ” internet sitesi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here