Okul aile birliğince kiraya verilen kantin işletmelerinde gelir vergisi tevkifatı

Bizatihi kendisi iktisadi işletme oluşturan gayrimenkuller ile Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan gayrimenkul dışındaki diğer mal ve hakların kiralanması katma değer vergisine tabi olup, bu kapsamda okul aile birliğine ait kantinin kiralanması da genel hükümler çerçevesinde vergiye tabi olacaktır.Okul aile birliğinden yapılan kantin kiralaması nedeniyle doğan katma değer vergisinin, KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde tarafınızdan 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla hesaplanıp beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.
TC.G.İ.B.İstanbul V.D.B.sayı: 62030549-120[94-2017/937]-E.128135 06.02.2018

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here