405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre;

7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ile yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin bildirim, beyan ve ödeme sürelerinin bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılması sağlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here