Temel Ekonomik Büyüklükler

2014 2015 2016 2017 2018 G.T.* 2019 P.*
Büyüme            
Gsyh (Cari Fiy. 2009 Bazlı) ( Milyon Tl) 2.044.466 2.338.647 2.608.526 3.106.537 3.740.519 4.450.278
Gsyh (2009 Bazlı) (%) 5,2 6,1 3,2 7,4 3,8 2,3
Fiyat (Yüzde Değişme)            
Gsyh Deflatörü (2009 Bazlı) 7,4 7,8 8,1 10,8 16,0 16,3
Yi-Üfe Yıllık Ortalama 10,3 5,3 4,3 15,8    
Yi-Üfe Yıl Sonu 6,4 5,7 9,9 15,5    
Tüfe Yıllık Ortalama 8,9 7,7 7,8 11,1    
Tüfe Yıl Sonu 8,2 8,8 8,5 11,9 20,8 15,9
Ödemeler Dengesi  (Milyon $)            
İhracat  (Fob) (Bavul Ticareti Hariç) 157.610 143.839 142.530 156.993 170.000 182.000
İthalat (Cif) 242.178 207.234 198.619 233.801 236.000 244.000
Dış Ticaret Dengesi -84.568 -63.395 -56.089 -76.808 -66.000 -62.000
Cari İşlemler Dengesi -43.644 -32.109 -33.137 -47.357 -36.000 -26.000
Cari İşlemler Dengesi / Gsyh (%) -4,7 -3,7 -3,8 -5,6 -4,7 -3,3
Merkezi Yönetim Bütçesi  (Milyon Tl)*            
Bütçe Gideri 448.752 506.305 584.071 678.269 821.762 960.976
Bütçe Geliri 425.383 482.780 554.140 630.490 749.625 880.359
Bütçe Açığı 23.370 23.525 29.932 47.779 72.137 80.616
Faiz Dışı Denge 26.544 29.479 20.315 8.932 4.263 36.701
Bütçe Açığı / Gsyh (%) 1,1 1,0 1,1 1,5 1,9 1,8
Faiz Dışı Denge / Gsyh (%) 1,3 1,3 0,8 0,3 0,1 0,8
Döviz Kurları            
Ortalama Dolar Kuru 2,188 2,720 3,021 3,648    
Yıl Sonu Dolar Kuru 2,319 2,908 3,532 3,810    
İşsizlik            
İşsizlik Oranı (%) 9,9 10,3 10,9 10,9 11,3 12,1

*Cumhurbaşkanlığı Programındaki Değerlerdir.

http://www.bumko.gov.tr/TR,7044/temel-ekonomik-buyuklukler-2000-2019.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here