1 SORU – 1 CEVAP

SORU

(ABC) Hukuk Danışmanlığı ve Avukatlık Kolektif Şirketinde ücretli olarak çalışan Avukat Bay (B), bağlı olduğu hukuk bürosu dışında şahsi olarak “arabuluculuk” faaliyetini de icra etmektedir. Avukat Bay (B)’ nin arabuluculuk faaliyetinden elde ettiği kazanç ücret olarak mı yoksa serbest meslek kazancı olarak mı değerlendirilir?

CEVAP

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 61. Maddesinde ücretin tanımı; “işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” Şeklinde yapılmıştır. Avukat Bay (B)’ nin (ABC) Hukuk Danışmanlığı ve Avukatlık Kolektif Şirketinin faaliyeti kapsamında elde etmiş olduğu gelir ücrettir.

(ABC) Hukuk Danışmanlığı ve Avukatlık Kolektif Şirketi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 94/1 Maddesi uyarınca Avukat Bay (B)’ ye yapılan ücret ödemesi üzerinden vergi tevkifatı yapmakla yükümlüdür.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 65 inci maddesinde serbest meslek kazancı ve serbest meslek faaliyeti; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” Şeklinde tanımlanmıştır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 2 inci maddesinde ise;

a) Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi,

b) Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini ifade eder.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 9 uncu maddesinde de ; “Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirir.” hükümleri yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, arabuluculuk faaliyetinin şahsen ve tarafsız olarak yerine getirilmesi gereken bir meslek olması nedeniyle, (ABC) Hukuk Danışmanlığı ve Avukatlık Kolektif Şirketinde ücretli olarak çalışan Avukat Bay (B)’ nin arabuluculuk faaliyetinde bulunması “serbest meslek faaliyeti” kapsamında değerlendirilmesi ve bu faaliyeti sonucu elde ettiği kazancın da serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

UYARI: Yayınlanan köşe yazısı veya haberin tüm hakları yazara ve www.verginame.com sitesine aittir.  ” www.verginame.com ” internet sitesi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here