2018 ve 2019 Yılları İçin Karşılıksız Çeklerde Bankaların Sorumlu Olduğu Tutar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 12.01.2019 tarih ve 30653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlüğü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliği (Sayı:2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2019/1) ile

–28 Ocak 2019 tarihinden itibaren bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 2018 yılında 1.600 TL iken 2019 yılında (28 Ocaktan itibaren) 2.030 TL’ye çıkarıldı.

–2010/2 sayılı Tebliğ’in yayımından (20 Ocak 2010 tarihinden) önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan ve süresinde ibraz edilen çeklerin (3167 sayılı Kanuna ilişkin Tebliğler uyarınca bastırılmış çekler olup bu çeklerin üzerinde tacir olan ve tacir olmayan ayrımı yoktur) karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödemekle yükümlü olunan tutar ise 2018 yılında 940 TL iken 2019 yılında (28 Ocaktan İtibaren)  1.255 TL’ye çıkarıldı. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here