TÜİK 2018 yılında ilişkin olarak üretim yöntemine hesaplanan gayrisafi yurtiçi hasılayı açıkladı. Bu veriye göre,  Türkiye Ekonomisi 2018 yılında %2,6 büyüdü. 

Bir ekonomide gayrisafi yurtiçi hasıla 3 yöntemle hesaplanabilir. Bunlar, gelirler yönetimi, üretim yöntemi ve harcama yöntemidir.

Üretim yöntemine göre hesaplanan GSYH, belli bir dönem içinde ekonomide üretimi tamamlanmış nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile miktarlarının çarpılıp, üst üste toplanması ile hesaplanır. Bu yönteme aynı zamanda katma değer yöntemi de denir.

Gelirler yönetimi ile GSYH ise, ekonomide ki üretim faktörlerinin gelirlerinin toplanması (ücret, faiz, rant ve kâr toplamı ile) ile milli gelire ulaşıldığı ve milli gelirden sübvansiyonların çıkartılıp dolaylı vergilerin eklenmesi ile hesaplanan yöntemdir.

Harcama yöntemi ile GSYH ise, ekonomide ki iktisadi ajanların yapmış oldukları harcamaların toplamı ile hesaplanan hasıladır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here