Özelge; ÖKC Fişlerinin /Perakende satış Fişlerinin topluca deftere kaydı­ mevzuu

İş yeri giderlerinden ödeme kaydedici cihaz fişlerini (kırtasiye, akaryakıt, temizlik malzemesi gibi) gider olarak işlerken 10’ar günlük olarak A4 kağıtlarına yapıştırıp, toplamının çekilerek fiş açıklamasına …./2018 dönemi fişli giderler şeklinde kayıt yapılmasının uygun olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü şu yöndedir.
ödeme kaydedici cihaz fişleri, defterlere ayrı ayrı kaydedilebileceği gibi; en fazla 10’ar günlük muhasebe kayıt periyodu dikkate alınarak oluşturulacak bir icmale (ÖKC satış fişinin tarihi, kimden alındığı, numarası ve malın KDV’si gibi bilgileri ihtiva edecek şekilde) bağlanmak suretiyle, her bir icmal itibariyle, tek bir yevmiye maddesi olarak da kaydedilebilir.

Kaynak: www.gib.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here