MİSYON-VİZYON

Misyon

Gönüllülük esasına dayalı olarak kar amacı gütmeyen, uzun ve meşakkatli bir süreç sonucunda hazırlanmış olan www.verginame.com adlı sitemizde vergi ve ekonomi başta olmak üzere gümrük, dış ticaret, icra, sosyal güvenlik ve iş hukuku gibi alanlarda, kullanıcıların şahsi ve mesleki yeterliklerini arttırmak amacıyla söz konusu mevzuatlar ve ülke ekonomisi hakkında geniş bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır.

Vizyon

Bu amaç doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatı, vergi mükellefleri ve SMMM/YMM meslek mensuplarının arasında bir köprü işlevi oluşturularak pozitif dışsallık yaratılması hedeflenmektedir.