FATURA DÜZENLEME SINIRI

(V.U.K. MADDE:232)(*)

YILLAR TUTAR İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
2018 1.000-TL VUK Genel Tebliği Sıra No:490
2017 900-TL VUK Genel Tebliği Sıra No:476
2016 900-TL VUK Genel Tebliği Sıra No:460
2015 880-TL VUK Genel Tebliği Sıra No:442
2014 800-TL VUK Genel Tebliği Sıra No:432
2013 800-TL VUK Genel Tebliği Sıra No:422
2012 770-TL VUK Genel Tebliği Sıra No:411
 (*) Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

 

AMORTİSMAN AYIRMADA ALT SINIR
 

YILLAR

 

TUTAR

 

İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

2018 1.000 VUK Genel Tebliği Sıra No:490
2017 900 VUK Genel Tebliği Sıra No:476
2016 900 VUK Genel Tebliği Sıra No:460
2015 880 VUK Genel Tebliği Sıra No:442
2014 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:432
2013 800 VUK Genel Tebliği Sıra No:422
2012 770 VUK Genel Tebliği Sıra No:411

 

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
(G.V.K. Madde 82)
Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2018 27.000 TL 302 Seri No.lu Genel Tebliği
2017 24.000 TL 296 Seri No.lu Genel Tebliği
2016 24.000 TL 290 Seri No.lu Genel Tebliği
2015 23.000 TL 287 Seri No.lu Genel Tebliği
2014 21.000 TL 285 Seri No.lu Genel Tebliği
2013 21.000 TL 284 Seri No.lu Genel Tebliği
2012 20.000 TL 280 Seri No.lu Genel Tebliği

 

ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ

(01.01.2018 – 31.12.2018)
ASGARİ ÜCRET 2.029,50-TL
SSK PRİMİ % 14 284,13-TL
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 20,30-TL
 GELİR VERGİSİ %15 106,55-TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*) 152,21-TL
 DAMGA VERGİSİ % 07,59 15,40-TL
KESİNTİLER TOPLAMI 426,38-TL
NET ASGARİ ÜCRET 1.603,12-TL

 

 

DEFTER TASDİK ZAMANI (V.U.K. MADDE 221)
TASDİK HALLERİ TASDİK ZAMANI DAYANAĞI
Öteden beri işe devam edenler Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde) V.U.K.221.Maddesi
Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda  
Yeni işe başlayanlar İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.) V.U.K.221.Maddesi
Yeni işe başlayan, sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler İşe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde V.U.K.221.Maddesi
Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce V.U.K.221.Maddesi
NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyeri olmayanlar ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir. Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik ettirilir.

 

 

2018 Yılında 
Uygulanacak  Tutar (TL)

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;
– Alış tutarı 190.000-TL
– Satış tutarı 260.000-TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 100.000-TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000-TL

 

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
(G.V.K. Mükerrer 80)
Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2018 12.000 TL 302 Seri No.lu Genel Tebliği
2017 11.000 TL 296 Seri No.lu Genel Tebliği
2016 11.000 TL 290 Seri No.lu Genel Tebliği
2015 10.600 TL 287 Seri No.lu Genel Tebliği
2014 9.700 TL 285 Seri No.lu Genel Tebliği
2013 9.400 TL 284 Seri No.lu Genel Tebliği
2012 8.800 TL 280 Seri No.lu Genel Tebliği

 

 

ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI

(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

  2018 (1) 2017 (2) 2016 (3) 2015 (4) 2014 (5) 2013 (6) 2012 (7)
I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 1000 TL 900 TL 900 TL 880 TL 800 TL 800 TL 770 TL
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 530 TL 470 TL 460 TL 440 TL 400 TL 400 TL 380 TL
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 240 TL 210 TL 210 TL 200 TL 190 TL 190 TL 180 TL

 

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Yıllar Gelir Vergisi

Mükellefleri İçin

Kurumlar Vergisi

Mükellefleri İçin

2018 % 15 % 22
2017 % 15 % 20
2016 % 15 % 20
2015 % 15 % 20
2014 % 15 % 20
2013 % 15 % 20
2012 %  15 %  20

 

YILLAR YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
2018 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:484) %23,73
2017 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:484) %14,47
2016 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:474) %3,83
2015 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:457) %5,58
2014 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:441) %10,11
2013 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:430) %3,93
2012 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:419) %7,80
2011 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:410) %10,26
2010 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:401) %7,7

 

 

VERGİ BEYANNAMELERİNDE 2018 YILI İÇİN UYGULANAN

DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Yıllık gelir vergisi beyannameleri 58,80 TL
Kurumlar vergisi beyannameleri 78,50 TL
Katma değer vergisi beyannameleri 38,80 TL
Muhtasar beyannameler 38,80 TL
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 38,80 TL
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 46,00 TL

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here